NOU 2000: 20

Et nytt forsvar

Til innholdsfortegnelse

2 Forsvarssjefens fremlagte struktur – ”FS 2000”

HærenSjøforsvaretLuftforsvaretFelles
1 mobil divisjons- kommando5 fregatter m/helikoptre48 kampfly1 fellesoperativt hovedkvarter
1 mekanisert brigade6 ubåter3 EK og VIP-fly (DA-20)kommando-, kontroll- og informasjons-organisasjon
innsatsstyrke for internasjonale operasjoner8 mineryddere4 maritime patruljeflyspesialstyrker
H M Kongens Garde1 logistikkfartøy6 transportfly
1 jegerbataljon1 minelegger12 transporthelikoptre
1 grensevaktkompaniminer2 basesett
1 mobil logistikkavdeling1 kystjegerkommando3 flystasjoner
1 mekanisert brigade (arv)1 minedykkerkommando1 helikopterbase
2 orlogsstasjoner3 MSAM-batterier (luftvern)
selvstendige feltkompanierKystvaktenRedningstjenestenHeimevernet
støtteavdelinger

Oversikten viser forsvarssjefens fremlagte styrkestruktur for 2005 i Forsvarsstudien 2000. I 2010 anbefaler forsvarssjefen at mineleggeren utgår, at det anskaffes moderne miner til Sjøforsvaret, og at det innføres Unmanned Aerial Vehicles (UAV), dvs ”droner”, som et felles element. Den mekaniserte brigaden basert på arv vil i 2010 ha kritiske mangler. På dette tidspunktet må gjenanskaffelse av erstatning for kampflyene være besluttet.

Til dokumentets forside