NOU 2000: 20

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et nytt forsvar

Et nytt forsvar

Les dokumentet