NOU 2000: 20

Et nytt forsvar

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

ABC-våpen

Atomvåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen

ABM

Anti Ballistic Missile

Artikkel 5

Artikkel 5 i Washington-avtalen

BNP

Brutto nasjonalprodukt

CFE

Conventional Forces Europe

DCI

Defence Capabilities Initiative

EBA

eiendom, bygg og anlegg

EU

Den europeiske union

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FKN

Forsvarskommando Nord-Norge

FKS

Forsvarskommando Sør-Norge

FN

De forente nasjoner

FS 2000

Forsvarsstudien 2000

HV

Heimevernet

IFOR

Implementation Force

IRF

Immediate Reaction Forces

KFOR

Kosovo Force

MTB

Missiltorpedobåt

NALMEB

Norway Air Landed Marine Expeditionary Brigade

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NORDCAPS

Nordic Coordinated Arrangement for military Peace Support

NØS

Norges økonomiske sone

OSSE

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa

PfP

Partnership for Peace

RRF

Rapid Reaction Forces

SFOR

Stabilisation Force

START

Strategic Arms Reduction Treaty

UAV

Unmanned Aerial Vehicle

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

UNPROFOR

United Nations Protection Force

VEU

Den Vest-Europeiske union

Til dokumentets forside