NOU 2005: 05

Enkle signaler i en kompleks verden— Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Til innholdsfortegnelse

7 Deltagende institusjoner i prosjektets referansegruppe

 • Barne- og familiedepartementet

 • BBUs nettverk for miljø og samfunnsansvar

 • CICERO - Senter for klimaforskning

 • Finansnæringens hovedorganisasjon

 • Fiskeri- og kystdepartementet (Havforskningsinstituttet)

 • ForUM for utvikling og miljø

 • Forbrukerrådet

 • Framtiden i våre hender

 • Friluftslivets fellesorganisasjon

 • GRIP - Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk

 • Grønn Hverdag

 • HSH - Handels- og Servicenæringens hoved­organisasjon

 • Human-etisk forbund

 • Kirkerådet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommunes sentralforbund

 • Kulturvernets Fellesorganisasjon

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Læringslaben

 • Miljøalliansen AS

 • Norges Automobilforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges forskningsråd

 • Norges landbrukshøgskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Olje- og energidepartementet

 • Oslo kommune

 • ProSus - Senter for utvikling og miljø

 • SABIMA - samarbeidsrådet for biologisk mangfold

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Stavanger kommune

 • Stiftelsen Idébanken

 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Tingvoll kommune

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Utenriksdepartementet

 • Velferdsalliansen

 • WWF - Norge

Til dokumentets forside