NOU 2005: 05

Enkle signaler i en kompleks verden— Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Til innholdsfortegnelse

5 Hvilke land tilhører MUL-gruppen?

Antall land i MUL-gruppen er nesten blitt fordoblet (fra 25 til 49) siden begrepet MUL-land ble brukt første gang i 1971. MUL-land defineres på følgende måte, i tre kategorier:

  1. Lav nasjonalinntekt (maks. 900 dollar i BNP per innbygger).

  2. Lav grad av menneskelig utvikling (en sammensatt indeks basert på helse-, nærings-, og utdanningsstatistikk).

  3. Økonomisk sårbarhet (en indeks basert på ustabilitet, uoppnåelig diversifisering av økonomien og svakheten av å være en liten økonomi).

Dessuten kan innbyggertallet i landet ikke overstige 75 millioner.

Tabell 5.1 

MUL-land i Afrika:
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Ekvatorial-Guinea
Eritrea
Etiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Kapp Verde
Komorene
Kongo
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritania
Mosambik
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tanzania
Tchad (Tsjad)
Togo
Uganda
Zambia
Andre MUL-land:
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Kambodsja
Haiti
Kiribati
Laos
Maldivene
Myanmar (Burma)
Nepal
Samoa
São Tomé og Principe
Salomonøyene
Tuvalu
Vanuatu
Yemen

Kilde: http://www.undp.no/article_local.asp?Article_id=720&Category_Id=CONF_OLD

Til dokumentets forside