NOU 2005: 05

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Enkle signaler i en kompleks verden

Enkle signaler i en kompleks verden — Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Les dokumentet