NOU 2005: 05

Enkle signaler i en kompleks verden

Enkle signaler i en kompleks verden — Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Les dokumentet