NOU 2005: 05

Enkle signaler i en kompleks verden— Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Til innholdsfortegnelse

Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtsled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overleverede vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk (...).

Opretholdelsen af et lands oprindelige naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødeleggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet.

(Wesenberg-Lund 1915)

Til dokumentets forside