Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (6/2017)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I årets sjette utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om at EU med et nytt verktøy byr på inspirasjon til beste praksis i kommunale anskaffelser. I tillegg har EU lagt fram en melding om grensehindringer – hvor de peker på mulige løsninger. Ikke gå glipp av en klassiker for nye lesere: søppel er fremdeles ikke søppel, og rammene for kommunal avfallshåndtering legges også i Brussel.

Nyhetsbrevet kan du lese her.