Plan: Trygghet, deltakelse og engasjement - regjeringens arbeid for barn og unge

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.

Last ned rapporten.