Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 164 S (2012–2013)

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer, økes med

300 000

fra kr 2 500 000 til kr 2 800 000

50

Fondsavsetninger, økes med

12 826 000

fra kr 1 433 653 000 til kr 1 446 479 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

11 544 000

fra kr 209 400 000 til kr 197 856 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

63 300 000

Fra kr 2 338 900 000 til kr 2 402 200 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

25 960 000

fra kr 8 341 500 000 til kr 8 315 540 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

616 000

fra kr 235 590 000 til kr 234 974 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

38 306 000

fra kr 1 608 854 000 til kr 1 570 548 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det fremlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2014.

Til dokumentets forside