Prop. 164 S (2012–2013)

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Jordbruksoppgjøret 2013 – endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget