Jordbruksarealer med driftsulemper

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe