Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

A – Forslag til lovvedtak

Til forsida av dokumentet