Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

B – Forslag til stortingsvedtak

Til forsida av dokumentet