Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endring i Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2016

I

Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14.12.2015 nr. 1568 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2016:

II skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,5 prosent fra og med 1. juli 2016.

II

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.

Til forsida av dokumentet