R-06/00 2000/3694 C AH Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, direktiver for bekreftelsesbrev

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, direktiver for bekreftelsesbrev

Dokumentet finner du i PDF-format her.