R-15/99 99/251 C RRo Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000 22.12.99

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000

Dokumentet finner du i PDF-format her.