R-3/01 2001/648C PÅL/sbp Statsbudsjettet 2001 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2001

Statsbudsjettet 2001 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2001

Dokumentet finner du i PDF-format her.