R1/2004

Overføring av ubrukte bevilgninger til 2004

Rundskriv R-1/2004 (pdf-format)

Oversikt som viser overgangen mellom kontoplan for 2002 og år 20023 (pdf-format)