Historisk arkiv

Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW) 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW) 56. sesjon, 27. februar - 9. mars 2012