Samordnet opptak i kommunale og private barnehager

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Rapport fra undersøkelse (TNS Gallup)

Samordnet opptak i kommunale og private barnehager

Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager (PDF)
Februar 2004. Utført av TNS Gallup

Sammendrag