St.prp. nr. 1 (1998-99)

Budsjetterminen 1999

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Utgiftskapitler: 300-398
Inntektskapiteler: 3300-3334

Kulturdepartementet

Tilråding fraKulturdepartementet av 18. september 1998, godkjenti statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget