Statsnavn og hovedsteder - Z

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Z.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ZAMBIA

ZM/ZMB

Offisielt navn norsk:

Republikken Zambia

Uavhengig siden 24.10.64.

Kortnavn engelsk:

Zambia

Tidligere Nord-Rhodesia.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Zambia

 

Kortnavn fransk:

Zambie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Zambie

 

Hovedstad norsk:

Lusaka

 

Hovedstad engelsk:

Lusaka

 

Hovedstad fransk:

Lusaka

 

Nasjonaldag:

24. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: zambier/zambiar – zambisk

 
 

engelsk: Zambian

 
 

fransk: Zambien,ne - zambien,ne

 

Kortnavn norsk:

ZIMBABWE

ZW/ZWE

Offisielt navn norsk:

Republikken Zimbabwe

Uavhengig siden 18.4.80.

Kortnavn engelsk:

Zimbabwe

Tidligere Sør-Rhodesia.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Zimbabwe

 

Kortnavn fransk:

Zimbabwe (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Zimbabwe

 

Hovedstad norsk:

Harare

 

Hovedstad engelsk:

Harare

 

Hovedstad fransk:

Harare

 

Nasjonaldag:

18. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: zimbabwer/zimbabwar – zimbabwisk

 
 

engelsl: Zimbabwean

 
 

fransk: Zimbabwéen,ne – zimbabwéen,ne