Statsnavn og hovedsteder - Z

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Z.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

ZAMBIA

ZM/ZMB

Offisielt navn norsk:

Republikken Zambia

Uavhengig siden 24.10.64.

Kortnavn engelsk:

Zambia

Tidligere Nord-Rhodesia.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Zambia

 

Kortnavn fransk:

Zambie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Zambie

 

Hovedstad norsk:

Lusaka

 

Hovedstad engelsk:

Lusaka

 

Hovedstad fransk:

Lusaka

 

Nasjonaldag:

24. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: zambier/zambiar – zambisk

 
 

engelsk: Zambian

 
 

fransk: Zambien,ne - zambien,ne

 

Kortnavn norsk:

ZIMBABWE

ZW/ZWE

Offisielt navn norsk:

Republikken Zimbabwe

Uavhengig siden 18.4.80.

Kortnavn engelsk:

Zimbabwe

Tidligere Sør-Rhodesia.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Zimbabwe

 

Kortnavn fransk:

Zimbabwe (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Zimbabwe

 

Hovedstad norsk:

Harare

 

Hovedstad engelsk:

Harare

 

Hovedstad fransk:

Harare

 

Nasjonaldag:

18. april

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: zimbabwer/zimbabwar – zimbabwisk

 
 

engelsl: Zimbabwean

 
 

fransk: Zimbabwéen,ne – zimbabwéen,ne