Statsnavn og hovedsteder - U

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven U.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

UGANDA

UG/UGA

Offisielt navn norsk:

Republikken Uganda

 

Kortnavn engelsk:

Uganda

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Uganda

 

Kortnavn fransk:

Ouganda (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République de l'Ouganda

 

Hovedstad norsk:

Kampala

 

Hovedstad engelsk:

Kampala

 

Hovedstad fransk:

Kampala

 

Nasjonaldag:

9. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

21.07.1964

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ugander/ugandar – ugandisk

 
 

engelsk: Ugandan

 
 

fransk: Ougandais,e – ougandais,e

 

Kortnavn norsk:

UKRAINA

UA/UKR

Offisielt navn norsk:

Ukraina

 

Kortnavn engelsk:

Ukraine

 

Offisielt navn engelsk:

Ukraine

 

Kortnavn fransk:

Ukraine (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

Ukraine (l')

 

Hovedstad norsk:

Kyiv/Kiev

 

Hovedstad engelsk:

Kyiv/Kiev

 

Hovedstad fransk:

Kiev

 

Nasjonaldag:

24. august

 

Dipl. forb. m. Norge:

05.02.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ukrainer/ukrainar – ukrainsk

 
 

engelsk: Ukrainian

 
 

fransk: Ukrainien,ne – ukrainien,ne

 

Kortnavn norsk:

UNGARN

HU/HUN

Offisielt navn norsk:

Ungarn

 

Kortnavn engelsk:

Hungary

 

Offisielt navn engelsk:

Hungary

 

Kortnavn fransk:

Hongrie (la)

 

Offisielt navn fransk:

Hongrie (la)

 

Hovedstad norsk:

Budapest

 

Hovedstad engelsk:

Budapest

 

Hovedstad fransk:

Budapest

 

Nasjonaldag:

20. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

12.02.1920

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: ungarer/ungar(ar) – ungarsk

 
 

engelsk: Hungarian

 
 

fransk: Hongrois,e – hongrois,e

 

Kortnavn norsk:

URUGUAY

UY/URY

Offisielt navn norsk:

Republikken Uruguay

 

Kortnavn engelsk:

Uruguay

 

Offisielt navn engelsk:

the Oriental Republic of Uruguay

 

Kortnavn fransk:

Uruguay (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

la République orientale de l'Uruguay

 

Hovedstad norsk:

Montevideo

 

Hovedstad engelsk:

Montevideo

 

Hovedstad fransk:

Montevideo

 

Nasjonaldag:

25. august

 

Dipl. forb. m. Norge

03.04.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: uruguayaner/urguayan(ar) – uruguayansk

 
 

engelsk: Uruguayan

 
 

fransk: Uruguayen,ne – uruguayen,ne

 

Kortnavn norsk:

USA

US/USA

Offisielt navn norsk:

De forente stater/Sambandsstate(a)ne

 

Kortnavn engelsk:

United States (the)

 

Offisielt navn engelsk:

United States of America (the)

 

Kortnavn fransk:

Etats-Unis (les) (M)

 

Offisielt navn fransk:

Etats-Unis d'Amérique (les)

 

Hovedstad norsk:

Washington D.C.

 

Hovedstad engelsk:

Washington D.C.

 

Hovedstad fransk:

Washington D.C.

 

Nasjonaldag:

4. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

30.10.1905

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: (USA-)amerikaner/(USA-) amerikanar - (USA-)amerikansk

 
 

engelsk: American, of the United States (of America)

 
 

fransk: Américain,e, des Etats-Unis – americain,e

 

Kortnavn norsk:

USBEKISTAN

UZ/UZB

Offisielt navn norsk:

Republikken Usbekistan

 

Kortnavn engelsk:

Uzbekistan

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Uzbekistan

 

Kortnavn fransk:

Ouzbékistan (l')(M)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Ouzbékistan

 

Hovedstad norsk:

Tasjkent

 

Hovedstad engelsk:

Tashkent

 

Hovedstad fransk:

Tashkent

 

Nasjonaldag:

1. september

 

Dipl. forb. m. Norge:

10.06.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: usbeker/usbekar – usbekisk

 
 

engelsk: Uzbek

 
 

fransk: Ouzbek, ouzbèke – ouzbek, ouzbèke