STATSREGNSKAPET MEDREGNET FOLKETRYGDEN FOR 2005— ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING

R-7/2005

STATSREGNSKAPET MEDREGNET FOLKETRYGDEN FOR 2005– ÅRSAVSLUTNING OG FRISTER FOR INNRAPPORTERING

Rundskriv R-7/2005 (pdf-format)