St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007 om Nasjonalbudsjettet 2008 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside