St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Nasjonalbudsjettet 2008

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no