St.meld. nr. 1 (2007-2008)

Nasjonalbudsjettet 2008

Nasjonalbudsjettet 2008

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget