St.meld. nr. 17 (2004-2005)

Makt og demokrati

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Statsministerens kontor

tilrår:

Tilråding fra Statsministerens kontor av 4. mars 2005 om Makt og demokrati blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside