Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 17 (2004-2005)

Makt og demokrati

Makt og demokrati

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget