St.meld. nr. 17 (2004-2005)

Makt og demokrati

Makt og demokrati

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no