St.meld. nr. 40 (2006-2007)

Forvaltning av kongekrabbe

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 14. september 2007 om forvaltning av kongekrabbe blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside