Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 40 (2006-2007)

Forvaltning av kongekrabbe

Forvaltning av kongekrabbe

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget