St.meld. nr. 40 (2006-2007)

Forvaltning av kongekrabbe

Forvaltning av kongekrabbe

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no