St.meld. nr. 40 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Forvaltning av kongekrabbe

Forvaltning av kongekrabbe

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no