Utdanning for alle Oppfølging av Dakar-erklæringen

Utdanning for alle – Oppfølging av Dakar-erklæringen

Som en oppfølging av Dakar-erklæringen har Utdannings- og forskningsdepartementet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet utarbeidet en nasjonal oversikt over tiltak og politikkområder som er relevante for Utdanning for alle (EFA). Dokumentet ble oversendt UNESCO i juni 2003.

Les den norske versjonen av dokumentet her.

Les den engelske versjonen av dokumentet her.