Veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Last ned veilederen for gjennomføring av seismiske undersøkelser her
[21.06.2013]