Veileder til dispensasjonssøknader etter aksjelovene mv

Stortinget har vedtatt endringer i aksjeloven med virkning fra 1. juli 2013. Det er blant annet gjort endringer i § 8-10. Veilederens anvisninger til hva søknader om dispensasjon skal inneholde er fortsatt relevante. Nærings- og handelsdepartementet vil oppdatere veilederen så snart det er mulig.

Stortinget har vedtatt endringer i aksjeloven med virkning fra 1. juli 2013. Det er blant annet gjort endringer i § 8-10.

Veilederens anvisninger til hva søknader om dispensasjon skal inneholde er fortsatt relevante. Nærings- og handelsdepartementet vil oppdatere veilederen så snart det er mulig.

Veileder til dispensasjonssøkader etter aksjelovene mv. (pdf)