Nyheter om regjeringens satsingsområder

Viser 1-20 av 1226 treff.

 • Rekordmange ansatte i politiet

  11.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Aldri før har det vært ansatt flere i politiet. For første gang har norsk politi over 10 000 ansatte med politiutdannelse.

 • Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

  20.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

 • Regjeringens konkurranse om smartere transport i gang: 100 millioner kroner i premiepotten

  10.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag konkurransen Smartere transport i Norge. - Jeg ønsker kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på ny og smart teknologi. Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger. Vi har lagt 100 millioner kroner i premiepotten, som går til 1, 2 eller 3 vinnere, sier Solvik-Olsen.

 • Nær 90 millioner til prosjekter for å digitalisere lærerutdanningene

  06.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

 • Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

  03.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. - Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

  30.10.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler. Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Vil vurdere krav om pedagogisk kompetanse for professor- og førsteamanuensisstillinger

  23.10.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillingene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Kunnskap for framtidas jobbar

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa styrker norsk konkurranseevne gjennom satsing på kunnskap og forsking. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa blant anna å styrke arbeidet med tidleg innsats i barnehage og grunnskole, og å styrke løyvingane til forsking, yrkesfag og fagskolar.

 • Styrker arbeidet med tidleg innsats i barnehagen og skolen

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein auke på 100 millionar kroner til tidleg innsats i barnehagen og skolen. Ho vil også gi kommunane 200 millionar kroner gjennom dei frie inntektene til arbeidet med tidleg innsats.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen publiserer i dag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. - Et verdifullt verktøy innen kriminalitetsbekjempelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

 • Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

  29.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag åpnet Russlands visetransportminister Sergej Aristov og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom veimyndighetene fra begge land over flere tiår og er et konkret uttrykk for nordområdesatsing og brubygging mellom naboene i grenseområdet.

 • Nye 26 millionar kroner til styrking av tiltak mot barnefattigdom

  08.09.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett vart samarbeidspartia einige om å styrke Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom med 26 millionar kroner. No er pengane fordelt på 126 ulike tiltak over heile landet.

 • Vil styrke kompetansen til alle tilsette i barnehagen

  05.09.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil at alle tilsette i barnehagane skal få utvikle kompetansen sin. - Vårt mål er å sikre alle barn eit godt barnehagetilbod. Da må alle som jobbar i barnehagane ha nødvendig og oppdatert kunnskap for å gi barna god oppfølging, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Lærerløftet

  05.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

 • Utval skal sjå på vidaregåande opplæring

  01.09.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring.

 • Vil lovfeste norskkrav for barnehageansatte

  01.09.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ansatte i barnehagen skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling.

 • Et tryggere Norge

  01.09.2017 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  Mye har forandret seg siden 22. juli 2011 innen terrorbekjempelse og beredskapsarbeid. Regjeringen har derfor ikke bare fulgt opp svakhetene avdekket av Gjørv-kommisjonen, men har i tillegg iverksatt en rekke andre tiltak for et tryggere Norge.

  Av: Statsminister Erna Solberg , Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen Kronikk, VG 1. september

 • Ny våpenlov

  01.09.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag fremmer Regjeringen forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

 • Realfagstrategi - Tett på realfag

  01.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)