Nyheter om regjeringens satsingsområder

Viser 1-20 av 1241 treff.

 • Finansiering av barnehager

  23.01.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

 • 2018 blir yrkesfagenes år

  05.01.2018 Tale/innlegg Kunnskapsdepartementet

  Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

  Av: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

 • Økt innsats for flere lærere

  22.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen bevilger 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningene. En del av dette er to pilotprosjekter som skal gi ukvalifiserte lærere i muligheten til å fullføre lærerutdanning ved siden av jobb.

 • Regjeringen styrker satsingen på IKT-kompetanse

  20.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen tildeler i dag 500 nye studieplasser til IKT-utdanning. Samtidig fordeler regjeringen 50 nye rekrutteringsstillinger, hvor nær halvparten er øremerket IKT.

 • 300 nye lærerspesialister neste skoleår

  19.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lærerspesialistene og skolene de jobber på er fornøyde med ordningen, viser en ny rapport. - Målet er å få 300 nye lærerspesialister i skolen neste år, og å utvikle ordningen videre i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Rekordmange ansatte i politiet

  11.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Aldri før har det vært ansatt flere i politiet. For første gang har norsk politi over 10 000 ansatte med politiutdannelse.

 • 165 millioner til å styrke profesjonsutdanninger

  06.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sykepleiere, lærere og ingeniører gjør en svært viktig jobb. Det skal de og andre med profesjonsutdanning gjøre også i fremtiden. For å sikre at utdanningene forbereder studentene på fremtidens arbeidsliv, styrker vi derfor forskningen i profesjonsutdanninger som er spesielt viktige for velferdssamfunnet.

 • Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

  20.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

 • Regjeringens konkurranse om smartere transport i gang: 100 millioner kroner i premiepotten

  10.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag konkurransen Smartere transport i Norge. - Jeg ønsker kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på ny og smart teknologi. Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger. Vi har lagt 100 millioner kroner i premiepotten, som går til 1, 2 eller 3 vinnere, sier Solvik-Olsen.

 • Nær 90 millioner til prosjekter for å digitalisere lærerutdanningene

  06.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

 • Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

  03.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. - Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

  30.10.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler. Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Vil vurdere krav om pedagogisk kompetanse for professor- og førsteamanuensisstillinger

  23.10.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillingene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Styrker arbeidet med tidleg innsats i barnehagen og skolen

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa foreslår ein auke på 100 millionar kroner til tidleg innsats i barnehagen og skolen. Ho vil også gi kommunane 200 millionar kroner gjennom dei frie inntektene til arbeidet med tidleg innsats.

 • Kunnskap for framtidas jobbar

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa styrker norsk konkurranseevne gjennom satsing på kunnskap og forsking. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa blant anna å styrke arbeidet med tidleg innsats i barnehage og grunnskole, og å styrke løyvingane til forsking, yrkesfag og fagskolar.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen publiserer i dag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. - Et verdifullt verktøy innen kriminalitetsbekjempelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

 • Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

  29.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag åpnet Russlands visetransportminister Sergej Aristov og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom veimyndighetene fra begge land over flere tiår og er et konkret uttrykk for nordområdesatsing og brubygging mellom naboene i grenseområdet.

 • Nye 26 millionar kroner til styrking av tiltak mot barnefattigdom

  08.09.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett vart samarbeidspartia einige om å styrke Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom med 26 millionar kroner. No er pengane fordelt på 126 ulike tiltak over heile landet.

 • Vil styrke kompetansen til alle tilsette i barnehagen

  05.09.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil at alle tilsette i barnehagane skal få utvikle kompetansen sin. - Vårt mål er å sikre alle barn eit godt barnehagetilbod. Da må alle som jobbar i barnehagane ha nødvendig og oppdatert kunnskap for å gi barna god oppfølging, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.