Nyheter om regjeringens satsingsområder

Viser 1-20 av 1212 treff.

 • Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

  29.09.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen publiserer i dag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. - Et verdifullt verktøy innen kriminalitetsbekjempelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

 • Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

  29.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag åpnet Russlands visetransportminister Sergej Aristov og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom veimyndighetene fra begge land over flere tiår og er et konkret uttrykk for nordområdesatsing og brubygging mellom naboene i grenseområdet.

 • Nye 26 millionar kroner til styrking av tiltak mot barnefattigdom

  08.09.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett vart samarbeidspartia einige om å styrke Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom med 26 millionar kroner. No er pengane fordelt på 126 ulike tiltak over heile landet.

 • Lærerløftet

  05.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

 • Et tryggere Norge

  01.09.2017 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  Mye har forandret seg siden 22. juli 2011 innen terrorbekjempelse og beredskapsarbeid. Regjeringen har derfor ikke bare fulgt opp svakhetene avdekket av Gjørv-kommisjonen, men har i tillegg iverksatt en rekke andre tiltak for et tryggere Norge.

  Av: Statsminister Erna Solberg , Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen Kronikk, VG 1. september

 • Ny våpenlov

  01.09.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag fremmer Regjeringen forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

 • Realfagstrategi - Tett på realfag

  01.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

 • OECD gir Norge ros for sin mangeårige innsats på digitaliseringsområdet

  01.09.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  OECD har gjennomført en gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge i perioden august 2016 - juli 2017. OECDs funn viser at Norge er et av de landene i Europa og i OECD som har kommet lengst når det gjelder digitalisering av offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

  31.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E6 Ringebu-Otta viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med så mye som 30 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges

  18.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu - Otta og E16 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Signerer kontrakt for tre nye politihelikoptre

  14.08.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen styrker den nasjonale beredskapen med tre nye politihelikoptre med transportkapasitet. Kontrakten med leverandøren Leonardo underskrives i dag.

 • Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt

  11.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Signerte ny belønningsavtale om bedre kollektivtransport i Grenland

  09.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Yrkesutdanningene skal fornyes

  11.07.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

 • Ny lånegaranti skal øke norsk eksport

  29.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen lanserer i dag en ny statlig lånegaranti for å øke eksporten av norskproduserte produkter.

 • Nye konseptutvalgutredninger i Sør-Trøndelag og Tromsø

  27.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Det blir enklere og billigere å bygge bolig

  22.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har gjennomført de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. - Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

 • 15 milliarder kroner spart årlig

  21.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner. Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er dermed nådd.

 • Noreg klatrar på innovasjonskåring

  21.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gong blir Noreg rekna som ein sterk innovatør. Trøndelag, Oslo og Akershus peker seg ut i ny EU-måling.