Visekonge i Norge 1814-1891

1814 - 1891

Grunnloven av 4. november 1814 ga Kongen rett til å beskikke enten kronprinsen eller kronprinsens eldste sønn som visekonge i Norge, eller til å beskikke en stattholder der. Visekongeembetet var i funksjon bare i kortere perioder. Det ble opphevet i 1891.

9. november 1814 - 30. juni 1891

9. november -29. november 1814 Kronprins Carl Johan
29. november 1814 - 10. juni 1816      Embetet ikke besatt
10. juni - 16. juli 1816                        Kronprins Carl Johan
16. juli 1816 - 11. april 1824               Embetet ikke besatt
11. april - 1. november 1824               Kronprins Oscar
1. november 1824 - 17. juni 1833        Embetet ikke besatt
17. juni - 3. september 1833               Kronprins Oscar
3. september 1833 - 17. juni 1856       Embetet ikke besatt
17. juni 1856 - 22. juni 1857                Kronprins Carl
22. juni 1857 - 19. mars 1884             Embetet ikke besatt
19.-26. mars 1884                            Kronprins Gustaf
26. mars 1884 - 30. juni 1891              Embetet ikke besatt
30. juni 1891                                      Embetet opphevet                          

Gå tilbake