Sjøfartsdepartementet NS (1940–1944)

Etter at Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland 9. april 1940, og kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering hadde forlatt hovedstaden sammen med embetsmenn fra regjeringskontorene, ble departementene i Oslo underlagt okkupasjonsmakten (merket NS). Fra 11. juni 1940 bygget Nygaardsvolds regjering i London opp en departementsstruktur lik den de hadde måttet forlate i Oslo.

I Oslo forsøkte NS-formann Vidkun Quislings ulovlige regjering av 9. april 1940 å overta ledelsen av departementene, inntil den ble oppløst av okkupasjonsmakten 14. april 1940. Inntil 25. september 1940 hadde så Administrasjonsrådet, oppnevnt av Høyesterett i samråd med okkupasjonsmakten, i noen grad ledelsen av departementene. Deretter var departementene i Oslo kontrollert av okkupasjonsmakten, fra 1. februar 1942 formelt via "ministerpresident" Vidkun Quislings ulovlige regjering.

Sjøfartsdepartementet NS i Oslo ble opprettet av okkupasjonsmakten 25. september 1940. 12. juni 1944 ble Sjøfartsdepartementet NS innlemmet i Næringsdepartementet (av 1943) NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

Regjeringspolitikere