Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jørgen Gunnarsson Løvland

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister (V)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Gunnar Knudsens andre regjering

26.10.1915–21.06.1920

Statsminister og utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Jørgen Løvlands regjering

23.10.1907–19.03.1908

Etter at ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble overført fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), hadde statsministerembetet i Stockholm fram til det ble opphevet i juni 1905, rang etter statsministerembetet i Kristiania. Hovedregelen var nå at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok først slutt i oktober 1939, da statsminister Johan Nygaardsvold ble fritatt fra å være sjef for Arbeidsdepartementet. Fra da ble statsministerens sekretariat omtalt som Statsministerens kontor.

Utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Christian Michelsens regjering

27.11.1905–23.10.1907

01.12.1905 ble Utenriksdepartementet opprettet, ved Handelsdepartementets utenriksavdeling ble skilt ut. Avdelingen hadde siden 07.06.1905 fungert som utenriksdepartement.

Statsminister for utenrikssaker (V)

Handelsdepartementet (av 1903) (Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri) - Christian Michelsens regjering

07.06.1905–27.11.1905

<p>Etter at ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble overført fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), hadde statsministerembetet i Stockholm fram til det ble opphevet i juni 1905, rang etter statsministerembetet i Kristiania. Hovedregelen var nå at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok først slutt i oktober 1939, da statsminister Johan Nygaardsvold ble fritatt fra å være sjef for Arbeidsdepartementet. Fra da ble statsministerens sekretariat omtalt som Statsministerens kontor.</p><p> Jørgen Løvland var den siste innehaveren av embetet som norsk statsminister i Stockholm, fra 11.03.1905 til 07.06.1905. I perioden 07.06.1905-27.11.1905 var han statsminister for utenrikssaker, med Handelsdepartementets utenriksavdeling som sekretariat. I perioden 27.11.1905-23.10.1907 var han utenriksminister, fra 01.12.1905 med det nyopprettede Utenriksdepartementet som sekretariat.</p>

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–07.06.1905

<p>Etter at ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble overført fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), hadde statsministerembetet i Stockholm fram til det ble opphevet i juni 1905, rang etter statsministerembetet i Kristiania. Hovedregelen var nå at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok først slutt i oktober 1939, da statsminister Johan Nygaardsvold ble fritatt fra å være sjef for Arbeidsdepartementet. Fra da ble statsministerens sekretariat omtalt som Statsministerens kontor.</p><p> Jørgen Løvland var den siste innehaveren av embetet som norsk statsminister i Stockholm, fra 11.03.1905 til 07.06.1905. I perioden 07.06.1905-27.11.1905 var han statsminister for utenrikssaker, med Handelsdepartementets utenriksavdeling som sekretariat. I perioden 27.11.1905-23.10.1907 var han utenriksminister, fra 01.12.1905 med det nyopprettede Utenriksdepartementet som sekretariat.</p>

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Johannes Steens andre regjering

05.06.1900–21.04.1902

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johannes Steens andre regjering

29.04.1899–05.06.1900

Arbeidsminister (V)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Johannes Steens andre regjering

17.02.1898–01.03.1899

Til toppen