Ronny Røste

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Horne, Solveig

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) - Erna Solbergs regjering

01.04.2016–20.01.2017

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Horne, Solveig

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–30.03.2016