Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7721-7740 av 7750 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.12.2005
  Celexnr.: 32005D0050

  Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

 • Konkurransedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0077 KOM-nr.: KOM(2002)77

  Europakommisjonsdirektiv 2002/77/EF av 16 september om konkurranse i markedet for elektroniske kommuniksjonstjenester...

 • Kommunikasjonsverndirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.12.2005
  Celexnr.: 32002L0058 KOM-nr.: KOM(2002)0058

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og beskyttelse av privatlivets fred innen området for elektronisk kommunikasjon ...

 • Tillatelses-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0020 KOM-nr.: KOM(2002)20

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/20/EC av 7. mars 2002 om tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester ...

 • Frekvens-vedtaket

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002D0676 KOM-nr.: KOM(2002)676

  Europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om et frekvenspolitisk regelsett i Det europeiske fellesskap...

 • Tilgangsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0019 KOM-nr.: KOM(2002)0019

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til, og samtrafikk mellom, elektroniske kommunikasjonsnettverk og tilhørende elementer ...

 • Rammedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.12.2005
  Celexnr.: 32002L0021 KOM-nr.: KOM(2002)21

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om et felles regulatorisk rammeverk for elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenester...

 • Rekommandasjon om uavhengige styrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 07.12.2005
  Celexnr.: 32005H0162

  Rekommandasjon om rollen til styremedlemmer som har en tilsynsfunksjon og om komiteer i styrer...

 • Rekommandasjon om lederlønnsfastsettelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 06.12.2005
  Celexnr.: 32004H0913

  Rekommandasjon om etablering av et passende regime for lederlønnsfastsettelse...

 • Publisering av harmoniserte standarder under APSD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.12.2005
  Celexnr.: 32005D0718

  Kommisjonsbeslutning 2005/718/EF om sikkerhetskrav som skal etterkommes i de europeiske standarder for visse forbrukerprodukter i henhold til direktiv 2001/95/EF...

 • Vedtak om krav til PLB

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.12.2005
  Celexnr.: 32005D0631

  Vedtak om grunnleggende krav for personlige nødpeilesendere for å sikre adgang til nødtjenester via Cospas-Sarsat systemet...

 • USO-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 01.12.2005
  Celexnr.: 32002L0022 KOM-nr.: KOM(2002)22

  Europarlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32005R0358

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005 av 2. mars 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32004R2148

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om henholdsvis varig og foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent til bruk i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32004L0116

  Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF til å omfatte Candida guilliermondii...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32005R0255

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer...

 • Direktiv om radiostøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32004L0104

  Kommisjonsdirektiv 2004/104/EF for tilpasning av direktiv 72/245/EØF til den tekniske utviklingen med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0027

  Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

 • Direktiv om dekk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0011

  Kommisjonsdirektiv 2005/11/EF om endring av direktiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk...

 • Direktiv om forurensende utslipp - jord- og skogbr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0013

  Kommisjonsdirektiv 2005/13/EF som endrer direktiv 2000/25/EF om emisjon av forurensende gasser og partikler fra motorer til fremdrift av jord- og skogbrukstraktorer, og endring av vedlegg I til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer...

Til toppen