Smart spesialisering

Smart spesialisering i EU

Smart spesialisering er EUs metode for utvikling i alle typer regioner. EU har iverksatt omfattende tiltak for å redusere ulikhet og styrke de svakeste regionene. Denne samhørighetspolitikken (cohesion policy) blir finansiert gjennom flere fond: European Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF) og Cohesion Fund, i tillegg til egne landbruks- og fiskerifond.

Fra 2014 må alle som skal motta midler fra ERDF, ha en regional utviklingsstrategi basert på smart spesialisering som er godkjent av EU-kommisjonen. Strategiene kan omfatte en region eller et land, eller et land kan velge å ha både regionale og en nasjonal strategi.

EU har etablert en Plattform for smart spesialisering i Sevilla. Plattformen støtter regionene i arbeidet med smart spesialisering. Flere norske fylker har registrert seg på plattformen.

Utsnitt av EU-flgget

EU-kommisjonens krav til strategier for smart spesialisering er også relevante for norske regioner som vil delta i samarbeid med europeiske regioner. Kravene er at strategiene/planene

  • er basert på en analyse av styrker, svakheter, trusler og muligheter (SWOT) eller annen analyse for å konsentrere ressurser om et begrenset sett med prioriteringer
  • definerer mål for å stimulere private investeringer i forskning, utvikling og teknologi
  • inkluderer et system for å måle og lære
  • viser at landet/regionen har satt av ressurser i budsjettet til forskning og innovasjon

Videre bør planene være politisk besluttet, og regionen bør ha bestemt seg for å investere innenfor visse områder (prioriteringer) og ha organisert arbeidet innenfor disse områdene slik at utviklingsarbeidet blir drevet videre.

EU gjennomfører samlinger for kollegaveiledning i hele Europa. Samlingene tar opp ulike temaer og gir regionene mulighet til å diskutere og lære av hverandre og få råd og innspill fra forskere, OECD og andre. EU har ingen felles plan- og bygningslov, og landene har varierende grad av erfaring med involverende plan- og strategiprosesser.

Strategier for smart spesialisering synes å være særlig nyttige for regioner med sterke naturressursbaserte næringer og begrenset med annet næringsliv. Store byer vil ha et større mangfold av næringer som kan danne grunnlag for nye muligheter, og er dermed mindre avhengig av hver enkelt spesialisering. I Europa benyttes likevel strategien av alle typer regioner, inkludert hovedstadsregioner.