Smart spesialisering

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget norsk veileder om smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling.

Hva er smart spesialisering

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til.

Verdikjeder i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra departementet laget en analyse av 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge.

Smart spesialisering som metode

Elementene i en utviklingsprosess basert på smart spesialisering er organisere, analysere, visjon og mål, prioritere, gjennomføre og måle og lære.