Smart spesialisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget norsk veileder om smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling.

Hva er smart spesialisering

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til.

Fylkeskommunenes roller i smart spesialisering

Smart spesialisering gir regionale myndigheter verktøy til å stimulere utvikling av næringsmuligheter bygget på og i tilknytning til regionens fortrinn.

Smart spesialisering som metode

Elementene i en utviklingsprosess basert på smart spesialisering er organisere, analysere, visjon og mål, prioritere, gjennomføre og måle og lære.

Til toppen