Smart spesialisering som metode

Elementene i en utviklingsprosess basert på smart spesialisering er organisere, analysere, visjon og mål, prioritere, gjennomføre og måle og lære.

Utviklingen er aldri lineær og stopper aldri opp, likevel vil enhver prosess ha en framgang og en viss inndeling i faser. Rekkefølgen som de ulike elementene er beskrevet i her, er bare én mulighet. Det vil også være behov for å diskutere for eksempel analyser eller organisering flere ganger, ikke bare i begynnelsen. De svenske lenene Värmland, Dalarna og Gävleborg har for eksempel hatt ulike startpunkt for hver sin vellykkede prosess.

 

Smart spesialisering i region Norra Mellansverige

Värmland, Dalarna og Gävleborg hadde ulike startpunkt på sine smart spesialisering-prosesser og begynte derfor i ulike faser. Alle prosessene blir vurdert som vellykkede, og de tre lenene samarbeider om å gjennomføre prosjekter og aktiviteter.

Organisere

Innovasjon skjer i alle typer næringer, i offentlig sektor og i sivilsamfunnet. Og det skjer både med og uten hjelp fra forskningsinstitusjoner. Relevante aktører kan blant annet komme fra næringslivet, offentlige instanser, organisasjoner, klynger og nettverk, utdannings- og forskningsinstitusjoner eller være entreprenørielle personer, innbyggere og investorer.

Les mer om organisering her

Analysere

Analyser av regionens fortrinn og muligheter og dialog om disse analysene legger i smart spesialisering til rette for å utvikle nye nisjer og næringsområder. Vurderingene i analysene vil bli videreutviklet gjennom dialog over tid og i de entreprenørielle oppdagelsesprosessene. Dialogen skal både bekrefte og stille spørsmål ved de innledende analysene.

Les mer om analysere her

Visjon og mål

For å skape en helhetlig og ønsket utvikling i egen region trengs felles visjoner, mål og prioriteringer. Toneangivende aktører i regionen må stille seg bak de valgene som blir gjort. Ingen region kan bli god på alt, så hvilke biter av «det vi skal leve av etter oljen» er det dette fylket eller denne regionen kan bidra med.

Les mer om visjon og mål her.

Prioritering

Det vil være flere veier å gå for å nærme seg visjonene og nå målene. Prioriteringene er de oppdagelsene som aktørene i regionen ser muligheter i og derfor velger å prøve å gjennomføre.

Les mer om prioritering her.

Gjennomføring

I smart spesialisering er det ikke entydige skiller mellom planlegging, analyse og gjennomføring. I gjennomføringsfasen prøver man ut ulike løsninger, får ny og bedre forståelse av situasjonen og justerer så målene og retter feil på «kartet». Flere sektorer, ulike virkemidler, reguleringer og infrastruktur kan sammen bygge opp under en ønsket utvikling. Små seire kan gi positive spiraler.

Les mer om gjennomføring her.

Måle og lære

Dette kapitlet kommer til slutt, men det kunne også stått først. Å satse på nye utviklingsveier er risikabelt. Det innebærer prøving og feiling. Hvis man fortsetter å feile over tid fordi man ikke måler og lærer underveis, skaper det mistillit, og det blir et pengesluk. Måling, evaluering og læring bør være integrert i prosessen hele veien, det er veldig vanskelig å hekte på til slutt.

Les mer om måling og læring