Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Nå må norsk næringsliv følge med

Anita Krohn Traaseth mener det er en stor fordel for næringslivet med norsk deltakelse i European Innovation Council (EIC), som er del av EUs neste rammeprogram for innovasjon og forskning (Horisont Europa). Om to år kan Horisont Europa ha et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner som bedrifter, forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og fylker kan konkurrere seg til.

European Innovation Council Pilot Advisory Board
European Innovation Council Pilot Advisory Board hadde sitt første møte 24. september Foto: EIC

- Her er det åpent lende for norske små og mellomstore bedrifter å hente finansiering til innovative løsninger. Dette blir en helt ny plattform for norske bedrifter til å nå, ikke bare et europeisk marked, men et større marked, sier Krohn Traaseth.

24. september hadde det nyetablerte styret, European Innovation Council Advisory Board, sitt første møte. I løpet av en pilotfase på to år skal ekspertgruppen med 22 høyt kvalifiserte gründere, næringslivsledere og ledere fra offentlig virkemiddelapparat bidra med strategi, ekspertise og erfaring.

Ifølge Europakommisjonen må europeiske bedrifter bli bedre til å kapitalisere på ny teknologi med utgangspunkt i vitenskap og forskning. EIC er et tiltak for å akselerere fremveksten av innovative selskaper.

Målet er at EIC skal bli en egen juridisk enhet som skal investere i små og mellomstore bedrifter med høy risiko og stort potensial for lønnsomhet. Det foreslåtte budsjettet er på 100 milliarder kroner.

Bidrar til å legge premisser

Krohn Traaseth er eneste medlem i ekspertgruppen fra et land utenfor EU. Det mener hun viser at Norge nyter høy troverdighet i EU som innovasjonsland.

- Samtidig som vi er et land som omstiller oss fra ikke-fornybare til fornybare kilder, må vi også utnytte mulighetene andre sektorer gir oss. Fra alle muligheter havet gir oss, til nye helse-klynger og medisinsk teknologi, til ren energi. Norges fokus på bærekraft gjør at vi har stor troverdighet, sier hun.

Selv om den tidligere Innovasjon Norge-sjefen er en del av ekspertgruppen i kraft av egen person, er det ifølge Krohn Traaseth også positivt for norske aktører som helhet.

- Nå sitter vi i styret og kan bidra til å legge litt premisser når det gjelder anbefalinger på hvordan EIC bør se ut.

Norske bedrifter henter 900 millioner kroner

Siden 2014 har EU gjennom virkemiddelet EIC Accelerator Pilot (tidligere SMB-instrumentet) investert nesten 2,3 milliarder euro i over 5000 små og mellomstore bedrifter i Europa. Norske bedrifter står for en stor andel av disse investeringene.

- Totalt har norske små og mellomstore bedrifter hentet inn nesten 92 millioner euro i denne delen av programmet. Det tilsvarer over 4 prosent av EUs investeringer. Målet til Regjeringen har vært 2 prosent. Det synes jeg er sterkt, sier Krohn Traaseth.

Hun påpeker at finansiering fra EU er helt avgjørende for at norske bedrifter skal lykkes, og trekker frem klyngen Norway Health Tech som et eksempel.

- Dette er en ny klynge for helseteknologi som vi trenger å utvikle. Det klarer vi ikke alene. Norway Health Tech har hentet inn 7,3 millioner euro og er en av de som har fått mest EU-finansiering de siste årene, sier Krohn Traaseth, og mener de gode resultatene er interessante for EU.

Les mer om EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, her.

Til toppen