Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (2/2018)

Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

I Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk 02-2018, kan du blant annet lese om planlegging i europeiske storbyregioner, at byer som er rammet av terrorangrep trekker lærdom og ser fremover, mobilitet og sirkulærøkonomi og at konturene for fremtidens EU-programmer for kommunal sektor er i ferd med å avtegne seg.

Nyhetsbrevet kan du lese HER.