Situasjonen for rom i Europa

Rom har vært en del av Europas historie i mer enn tusen år. I dag bor et sted mellom 10 millioner og 12 millioner rom i Europa. De utgjør den største etniske minoriteten på vårt kontinent. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår.

EUs byrå for grunnleggende rettigheter (Fundamental Rights Agency) presenterte i 2012 en undersøkelse om romfolks levekår som sjokkerte hele Europa.

Undersøkelsen omfattet intervjuer med over 22 000 mennesker i 11 medlemsland (Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Tsjekkia og Ungarn).

FRAs rapport er tilgjengelig på deres nettsider. Der er det også mulig å få resultater fra hvert enkelt land som er kartlagt.