Situasjonen for rom i Europa

Rom har vært en del av Europas historie i mer enn tusen år. I dag bor et sted mellom 10 millioner og 12 millioner rom i Europa. De utgjør den største etniske minoriteten på vårt kontinent. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår.

EUs byrå for grunnleggende rettigheter (Fundamental Rights Agency) presenterte i 2012 en undersøkelse om romfolks levekår som sjokkerte hele Europa.

Undersøkelsen omfattet intervjuer med over 22 000 mennesker i 11 medlemsland (Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Tsjekkia og Ungarn).

Vil du vite mer om undersøkelsen?

FRAs rapport er tilgjengelig på deres nettsider. Der er det også mulig å få resultater fra hvert enkelt land som er kartlagt.