Ungarn

Ungarn har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Ungarn 153,3 millioner euro i EØS-midler.

I Ungarn finansierer Norge blant annet:

  • økt bruk og utvikling av ny miljøteknologi
  • styrket forskningssamarbeid mellom Norge og Tsjekkia
  • sivilt samfunn
  • forbedret tilbud til barn og unge i faresonen
  • utjevning av helseforskjeller i befolkningen og bedre tilgang til helsetjenester
  • tiltak for å gjøre Ungarn bedre i stand til å analysere hvordan klimaendringene kommer til å påvirke landet

NB: EØS-midlene til Ungarn har vært suspendert siden mai 2014, med unntak for støtten til sivilt samfunn og klimatilpasning.

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.