Fakta om Ungarn og EØS-midlene

Ungarn har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forhandlinger om støtte for perioden 2014-2021 pågår fortsatt.

I perioden 2009-14 fikk Ungarn 153,3 millioner euro i EØS-midler. Støtten var innrettet mot blant annet:

  • økt bruk og utvikling av ny miljøteknologi
  • styrket forskningssamarbeid mellom Norge og Ungarn
  • sivilt samfunn
  • forbedret tilbud til barn og unge i faresonen
  • utjevning av helseforskjeller i befolkningen og bedre tilgang til helsetjenester
  • tiltak for å gjøre Ungarn bedre i stand til å analysere hvordan klimaendringene kommer til å påvirke landet

EØS-midlene til Ungarn var suspendert fra mai 2014 til desember 2015, med unntak for støtten til sivilt samfunn og klimatilpasning.