Fakta om Ungarn og EØS-midlene

I perioden 2014-2021 mottar Ungarn 214,6 millioner euro i EØS-midler og prosjekter kan implementeres frem til april 2024.

I Ungarn støtter EØS-midlene blant annet:

  • reduksjon av klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringer og geotermisk energi
  • næringsutvikling, med særlig vekt på grønn industriell innovasjon
    sivilt samfunn
  • forbedring av romfolks levekår og deltakelse i samfunnet, med særlig vekt på barn, ungdom og kvinner
  • kultursamarbeid og kulturarv, med spesielt fokus på kulturelt mangfold
  • styrking av lokale og regionale myndigheter, særlig i de minst utviklede regionene

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning