Norsk tilslutning til EU-erklæring: Declaration on the execution of 29 people in Evin prison in Iran (29.07.08)

Norge sluttet seg i dag til en EU-erklæring om henrettelser i Iran.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).

 

 

Til toppen