Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om valgene i Sudan (15.04.09)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om valgene i Sudan.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (PDF).