Klageorganer som oppfyller kravene i EU-regelverket

Klageorganer som er godkjent etter lov 17. juni 2016 nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker eller for øvrig oppfyller kravene i EU-regelverket (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013):

  • Boligtvistnemnda (nemnd)
  • Brukerklagenemnda (nemnd)
  • Elklagenemnda (nemnd)
  • Finansklagenemnda (nemnd)
  • Forbrukerrådet (meklingsorgan)
  • Husleietvistutvalget (nemnd)
  • Pakkereisenemnda (nemnd)
  • Parkeringsklagenemnda (nemnd)
  • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (nemnd)
  • Reklamasjonsnemnda for takstmenn (nemnd)

Lenke til liste over klageorganer i EU/EØS-området

Listen er utarbeidet i henhold til overgangsregler til lov 17. juni nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) § 4 annet ledd.