Klageorganer som oppfyller kravene i EU-regelverket

Klageorganer som er godkjent etter lov 17. juni 2016 nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker eller for øvrig oppfyller kravene i EU-regelverket.

Gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013:

 • Boligtvistnemnda (nemnd)
 • Brukerklagenemnda (nemnd)
 • Elklagenemnda (nemnd)
 • Finansklagenemnda (nemnd)
 • Forbrukertilsynet (meklingsorgan)
 • Husleietvistutvalget (nemnd)
 • Klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom (nemnd)
 • Pakkereisenemnda (nemnd)
 • Parkeringsklagenemnda (nemnd)
 • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (nemnd)
 • Reklamasjonsnemnda for takstmenn (nemnd)
 • Transportklagenemnda (nemnd)

Lenke til liste over klageorganer i EU/EØS-området

Listen er utarbeidet i henhold til overgangsregler til lov 17. juni nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) § 4 annet ledd.